Árak

Számla adatok

​990 Ft

/ cég 
 • Folyamatos számla szinkronizálás a NAV-val
 • Bejövő / Kimenő számlák
 • Adatok statisztikája és exportálása (XLS, CSV)
 • Felhasználói útmutatók
 • Kifizetettségkezelés
 • Jegyzetek hozzáadása
 • Egyedi címkék készítése
 • Bevezetés támogatás
 • Folyamatos fejlesztés
 • Korlátlan fiók kezelés
 • Grafikonok, Pivot táblázat
 • Költség-, teljesítményelemzés 
 • Hibás, sztornós számlák kezelése
 • Számla kereszthivatkozás
 • Tranzakciós időpontok mutatása

Online Pénztárgép

 1000 Ft

/ pénztárgép
 • Blokkok újranyomtatás (nyitás, zárás)
 • Folyamatos számla szinkronizálás a NAV-val
 • Felhasználói útmutatók
 • Bevezetés támogatás
 • Folyamatos fejlesztés
 • Korlátlan fiók kezelés
 • ÁFA gyűjtők kezelése
 • Szabadon megadható ÁFA kulcsok
 • ÁFA egyenleg lista
 • Grafikonok, Pivot táblázat
 • Költség-, teljesítményelemzés 
 • Hibás, sztornós nyugták kezelése

Általános Szerződési Feltételek (részlet)

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik. Az Vevőt a Szolgáltató az esetleges változásokról előzetesen értesíti.
A számla kibocsátása minden hónap 20-án történik, és azt a tárgyhó végéig (előfizetési időszak végéig) szükséges kiegyenlíteni. Amennyiben az összeg nem kerül kifizetésre a határidőig, az előfizetés automatikusan inaktívvá válik. Az inaktivitás időszaka alatt, azaz a következő 2 hónapban továbbra is tároljuk az előfizető adatait. Az előfizetés visszaaktiválásához azonban visszamenőlegesen teljes egészében fizetendő az összes elmaradt előfizetési díj. Az inaktivitás időszaka után az adatok törlésre kerülhetnek, és a visszaaktiválásra vonatkozó lehetőség is megszűnhet.
A Szolgáltató jogosult az Előfizetésre vonatkozóan infláció követő díjkorrekciót alkalmazni, legfeljebb a KSH által meghatározott és kihirdetett előző évi inflációs ráta mértékével, melyről szintén előzetesen értesíti az Vevőt.
A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állását biztosítsa, azonban az internet hálózat, vagy bármely Harmadik fél rendszerének működésbeli zavaraiból adódó veszteségekért és hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltatások hozzáférhetőségének idejét nem növeli a Harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és Szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja.

Felhasználó a Regisztrációkor hozzájárulását adja, és ezáltal a Szolgáltató jogosulttá válik a Weboldalon regisztráló Felhasználók cégnevét és logóját referenciaként felhasználni weboldalain, illetve mar​keting kampányai során.
A szerződés határozatlan időre jön létre, melyet bármelyik fél indoklás nélkül felmondhat, Vevő általi felmondás esetén a az Előfizetési Szerződést az Előfizetési Időszak végéig terjedő felmondási idővel mondhatja fel, elektronikus levél formájában, a helloszamla-tamogatas@odootech.hu email címen. Ilyen esetben az előfizetés az utolsó előfizetett időszak utolsó napjával szűnik meg.
A Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag az érvényben lévő adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeljük. Ezen túlmenően felelősséget nem vállalunk az adatokkal kapcsolatos esetleges károkért.